SỞ DU LỊCH ĐÀ NẴNG VINH DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI - TẬP THỂ TÍCH CỰC THAM GIA KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ.

Chiều 28/12, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành du lịch năm 2022 và triển khai kế hoạch của năm 2023. Chương trình nhằm tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ của ngành du lịch năm 2022, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai kế hoạch của năm 2023.

Hội nghị tổng kết công tác ngành du lịch năm 2022 và triển khai kế hoạch của năm 2023.

Tại hội nghị, ngoài việc thông qua các công tác chỉ đạo, đánh giá,…Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cũng trao Giấy khen cho các tập thể đã tích cực tham gia khôi phục hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2022. Trong đó, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi cũng vinh dự được xướng tên trong danh sách khen thưởng dịp này.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cũng trao Giấy khen cho các tập thể đã tích cực tham gia khôi phục hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Bên cạnh đó, Ngành du lịch Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu năm 2023: Tập trung khôi phục và phát triển thị trường khách quốc tế, xây dựng các sản phẩm du lịch hướng đến chuẩn chất lượng cao; triển khai hiệu quả công tác truyền thông - xúc tiến quảng bá điểm đến, đảm bảo an ninh an toàn điểm đến, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực để cùng thành phố thực hiện chủ đề "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an ninh xã hội".

Hưởng ứng các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi sẽ cố gắng thực hiện tốt các chủ trương của thành phố, tích cực tham gia các chương trình, hoạt động thành phố đề ra để góp phần khôi phục và thúc đẩy ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Hotline
TOP